Back to Cearcall home page

Cuir fios gu Cearcall Còmhraidh

Cearcall Còmhraidh

An ath chearcall:

Air a chuir dheth

Seòmraichean Naomh Anndrais
Ciad Làr
16 Sràid Anndrais a Tuath
Dùn Èideann
EH2 1HJ
(faic air mapa)

Dìreach tionndaidh suas
£2.00 (a’chiad turas an-asgaidh)
Tha fàilte romhaibh uile!

Find us on Facebook
Ma tha ceistean agad no nam bu toigh leat bruidhinn ri cuidegin mus tig thu don Cearcall Còmhraidh, cuir fios thugainn agus cuiridh aon den sgioba freagairt thugaibh.

Mark Newman (President)
Finn Bell (Secretary)
Calum Murray (Treasurer)
Email: cearcall.net@gmail.com

Ma tha duilgheadasan no molaidhean sam bith agad airson an làrach-lìn, cuir fios gu:

Finn Bell
Post-d: finn@sableworks.co.uk

Far a bheil sinn


Faic mapa nas motha